Кадровий склад

Всього кадровий склад кафедри налічує 14 осіб професорсько-викладацького складу, навчально-допоміжного персоналу, наукових працівників та аспірантів.

Очолює кафедру доктор географічних наук, доцент Максименко Надія Василівна.

Професорсько-викладацький склад

1. Балюк Святослав Антонович – д.с.-г.н., професор, академік НААН України
2. Максименко Надія Василівна – д. геогр.н., доцент
3. Кочанов Едуард Олексійович – к.військ.н., доцент
4. Гололобова Олена Олександрівна – к.с-г.н., доцент
5. Коваль Ірина Михайлівна – к.с-г.н., доцент
6. Рябенький Арсеній Вікторович – доцент
7. Залюбовська Оксана Вікторівна – к.геогр.н., доц.
8. Клєщ Анастасія Анатоліїївна – ст. викладач

Навчально-допоміжний персонал

1. Александрова Анастасія Сергіївна – інженер 1 категорії
2. Мірошник Юлія Вячеславівна – інженер 1 категорії
3. Воронін Владіслав Олександрович – лаборант

Науково-дослідна частина

1. Максименко Надія Василівна – старший науковий співробітник

Аспіранти, здобувачі

  1. Бурченко Світлана Володимирівна – аспірант
  2. Дудченко Вікторія Вікторівна – аспірант
  3. Шумілова Алла Вікторівна – аспірант