Кадровий склад

Всього кадровий склад кафедри налічує 14 осіб професорсько-викладацького складу, навчально-допоміжного персоналу, наукових працівників та аспірантів.

Очолює кафедру доктор географічних наук, доцент Максименко Надія Василівна.

Професорсько-викладацький склад

1. Максименко Надія Василівна  – д. геогр.н., доцент
2. Балюк Святослав Антонович – д.с.-г.н., професор, академік НААН України
3. Адаменко Микола Ігоревич – д.т.н., професор
4. Кочанов Едуард Олексійович – к.військ.н., доцент
5. Гололобова Олена Олександрівна – к.с-г.н., доцент
6. Коваль Ірина Михайлівна – к.с-г.н., доцент
7. Рябенький Арсеній Вікторович – доцент
8. Клєщ Анастасія Анатоліїївна – ст. викладач

Навчально-допоміжний персонал

1. Александрова Анастасія Сергіївна – інженер 1 категорії
2. Мірошник Юлія Вячеславівна – інженер 1 категорії

Науково-дослідна частина

1. Мельник Дмитро Олександрович – м.н.с.

Аспіранти, здобувачі

  1. Бурченко Світлана Володимирівна – аспірант
  2. Воронін Владіслав Олександрович – аспірант
  3. Дудченко Вікторія Вікторівна – аспірант