Меню Закрити

Наукова школа «Агроекологія»


Наукові куратори:

Балюк Святослав Антонович, доктор сільськогосподарських наук, директор Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського»

Гололобова Олена Олександрівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри екологічного моніторингу та заповідної справи

Наукові дослідження з агроекології розпочалися у 2007 році разом зі створенням кафедри моніторингу довкілля та природокористування. Основними напрямками досліджень є:

  • вплив природних і соціально-економічних умов на екологічну якість сільськогосподарських культур, зокрема, закономірності накопичення і розподілу важких металів в системі «грунт-рослина» в умовах контрольованого водного режиму, приміських зон великих та малих міст;
  • агроекологічна оцінка осадів стічних вод для застосування у сільському господарстві,
  • агроекологічна та еколого-економічна оцінка використання земель сільськогосподарського призначення фермерського господарства,
  • шляхи підвищення ефективності землекористування при веденні особистого селянського господарства.

З 2011 р. колектив кафедри спільно з  Національним науковим центром «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» включився до виконання науково-дослідних робіт 2-го рівня за завданням ПНД НААН 01 «Родючість, охорона і раціональне використання ґрунтів» на 2011-2015 рр. з власною темою «Науково-інноваційні основи ландшафтного аналізу агроекосистем» (керівник – Максименко Н.В.) та виконав серію НДР: «Розробка науково-інноваційних основ фрактального аналізу агроекосистем» (2011-2013 р.р., відповідальний виконавець Шимель О. О.) , «Ландшафтне планування агроекосистем» (2013 р.), «Картографічне моделювання, як підґрунтя  для розробки науково-інноваційних основ управління агроекосистемою» (2014 р., відповідальний виконавець Михайлова К. Ю.), «Аналіз медико-екологічних аспектів функціонування агроландшафтів для розробки теоретичних засад екологічного нормування вмісту важких металів у ґрунтах» (2015 р., відповідальний виконавець Дудченко В. Ю.). В продовження співробітництва  на 2016-2020 pp. кафедра включена співвиконавцем ПНД НААН 1 «Розробити наукові засади збалансованого використання ґрунтових ресурсів, прогноз розвитку та управління відтворенням родючості ґрунтів як основа сталого розвитку України» з темою: «Інноваційні підходи до експлуатації ґрунтів в умовах урболандшафту» (керівник – Максименко Н.В., відповідальний виконавець Гололобова О.О.).

З 2015 року з метою комерціоналізації наукових досліджень в контексті концепції пошуку нових, альтернативних удобрювачів – речовин, здатних також продуктивно впливати на ріст і розвиток рослин, як і загальноприйняті традиційні туки, під керівництвом к.с-г.н., доц. Гололобової О. О. проводиться науковий пошук ефективного застосування кремнієвмісних препаратів для сільськогосподарських рослин, родючості грунту та виробництва якісної та екологічно безпечної рослинної продукції. Зокрема, отримані результати, в яких надана агроекологічна оцінка мікроелементного статусу ґрунтів, агроекологічна оцінка детокс-ефекту кремнієво-калійного листового підживлення овочів при мінеральній та органічній системах добрив, врожайності та екологічної та економічної ефективності овочевої продукції із застосуванням сучасних препаратів кремнію.

З метою вивчення агроекологічної ефективності використання відходів виробництва гуматів в якості добрива овочевих культур у 2016–2018 рр. проведено ряд польових та лабораторних досліджень. Результатами дослідження є визначення агроекологічної оцінки мікроелементного статусу органічних відходів виробництва гуматів, ґрунтів; якості овочевої продукції, вирощеної при внесенні органічних відходів виробництва гуматів в якості добрива основного внесення, розрахунок екологічної та економічної ефективності.

Розроблено систему комплексного оздоровлення грунтового покриву, що успішно апробована на фермерських господарствах степової зони України.

Протоколи засідання наукових семінарів наукової школи “Агроекологія”