Меню Закрити

Кадровий склад

Всього кадровий склад кафедри налічує 14 осіб професорсько-викладацького складу, навчально-допоміжного персоналу, наукових працівників та аспірантів.

Очолює кафедру доктор географічних наук, професор Максименко Надія Василівна.

Професорсько-викладацький склад

Максименко Надія Василівна  – д. геогр.н., професор
Балюк Святослав Антонович – д.с.-г.н., професор, академік НААН України
Кочанов Едуард Олексійович – к.військ.н., доцент
Гололобова Олена Олександрівна – к.с-г.н., доцент
Коваль Ірина Михайлівна – к.с-г.н., доцент                                                                                                                              Безроднова Ольга Володимирівна – к.біол.н., доцент
Рябенький Арсеній Вікторович – доцент
Клєщ Анастасія Анатоліїївна – ст. викладач

Навчально-допоміжний персонал

  1. Глуховєрова Олена Василівна – інженер 1 категорії;
  2. Гречко Аліна Андріївна – інженер 1 категорії;
  3. Гузеєва Тетяна В’ячеславівна – лаборант.

 

Аспіранти, здобувачі

  1. Бурченко Світлана Володимирівна аспірант
  2. Воронін Владіслав Олександровичаспірант
  3. Гречко Аліна Андріївна – аспірант