Меню Закрити

Наукова школа «Ландшафтно-екологічне планування»


Науковий куратор:

Максименко Надія Василівна, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри екологічного моніторингу та заповідної справи.

Клєщ Анастасія Анатоліївна, кандидат географічних наук, доцент кафедри екологічного моніторингу та заповідної справи

Наукова школа «Ландшафтно-екологічне планування» розпочала своє формування з 2014 р. серією робіт з вивчення ландшафтів Харківщини за методикою ландшафтного планування під керівництвом Н. В. Максименко.

У 2018 році захищено докторську дисертацію Максименко Н. В. «Ландшафтно-екологічне планування в інвайронментальному менеджменті територій локального рівня організації довкілля», в якій обґрунтовано виділення окремого конструктивно-географічного напрямку – ландшафтно-екологічного планування (ЛЕП), як системи заходів, спрямованих на екологічно збалансовану організацію природокористування на територіях різного локального рівня організації довкілля.

Розроблено теорію, методику, структуру і процедуру ЛЕП для прийняття рішень в інвайронментальному менеджменті територій локального рівня організації довкілля, на прикладі агроландшафтів, урболандшафтів, водогосподарських ландшафтів, територій і об’єктів екологічної мережі, лісництв і лісових господарств.

Обґрунтовано необхідність і сутність здійснення процедури ЛЕП для оптимізації природокористування на локальному рівні. Розроблена синтезована карта напрямків оптимізації природокористування, що рекомендовані за результатами ЛЕП для територій різного ЛРОД, що можуть бути використані в інвайронментальному менеджменті територій.

Цей принципово новий методологічний підхід реалізовано на теперішній час у дослідженнях, що проведені в межах:

  • урболандшафтів (аспірати Гречко А.А., Бурченко С.В.),
  • агроландшафтів
  • лісових ландшафтів (аспірант Воронін В. О.),
  • водогосподарських ландшафтів,
  • природоохоронних ландшафтів

В рамках розвитку наукової школи підготовлено до захисту кандидатську дисертацію аспіранткою кафедри екологічного моніторингу та заповідної справи Клєщ А.А. «Оптимізація територіальної структури землекористування м. Харків засобами ландшафтно-екологічного планування».

Наукові дослідження школи ландшафтно-екологічного планування включено до НДР: «Просторовий аналіз та картографування антропогенної зміненості рівнинних ландшафтів на локальному рівні (на прикладі Зміївського району Харківської області)» № ДР 0112U003023 (2012 р.); «Моделювання і прогнозування змін природних і природно-антропогенних комплексів для цілей ландшафтного планування» № ДР 0112U007571 (2013-2014 р.р.); «Пошук шляхів оптимізації екологічної мережі Харківської області методами ландшафтно-екологічного планування» № ДР  0113U003714 (2013 р.) «Розробка науково-інноваційних основ ландшафтного аналізу агроекосистем» № ДР 0114U002892 (2014 р.).

Протоколи засідань наукових семінарів наукової школи “Ландшафтно-екологічне планування”