Меню Закрити

Навчання

Напрями підготовки

Кафедра забезпечує підготовку висококваліфікованих фахівців у галузі природничих наук за спеціальністями 101 «Екологія», 201 «Агрономія», 103 «Науки про Землю».

Перший – бакалаврський рівень дозволяє за 3 роки 10 місяців набути кваліфікацію:

101 «Екологія»

  • «БАКАЛАВР З ЕКОЛОГІЇ» (освітньо-професійна програма «Екологія»);

201 «Агрономія»

  •  «БАКАЛАВР З АГРОНОМІЇ» (освітньо-професійна програма «Агроменеджмент та цифрові технології в агробізнесі»).

Другий – магістерський рівень за 1 рік 4 місяці роки надає кваліфікацію:

101 «Екологія»

  • «МАГІСТР З ЕКОЛОГІЇ. ЕКОЛОГІЯ ТА ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА» (освітньо-професійна програма «Екологія та охорона навколишнього середовища»);
  •  «МАГІСТР З ЕКОЛОГІЇ. ЗАПОВІДНА СПРАВА» (освітньо-професійна програма «Заповідна справа»).

Третій – докторський рівень за 4 роки надає кваліфікацію

  • «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ» за спеціальністю 103 «Науки про Землю»;
  • «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ» за спеціальністю 101 «Екологія».

Дізнатись більше про навчальні плани підготовки на сайті Навчально-наукового інституту екології.

Дисципліни, що викладаються

Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує викладання 9 нормативних і 20 вибіркових дисциплін професійної підготовки бакалаврів та магістрів, з яких розроблені навчально-методичні комплекси, що містять: робочу навчальну програму, тексти лекцій, рекомендації до виконання практичних і самостійних робіт, запитання для семінарів, завдання для поточного та підсумкового контролю, тощо. Детально ознайомитися з переліком дисциплін.

Освітньо-професійна програма «Заповідна справа»

Додатково до базової екологічної підготовки, навчання на кафедрі дає змогу опанувати освітньо-професійну програму «Заповідна справа», що окремо відображається у документі про освіту – Дипломі.

До підготовки магістрів за ОПП «Заповідна справа», згідно гранту Міжнародного Вишеградського фонду долучаються професори з Угорщини, Польщі та Словаччини, шляхом спільного викладання англомовного курсу “Political and economic aspects of biodiversity conservation in V4 countries” та створення його електронного варіанту.

Методичне забезпечення освітнього процесу

Для кращого методичного забезпечення вивчення дисциплін, видаються підручники, навчальні посібники і навчально-методична література. На теперішній час в серії «Бібліотека еколога» надруковані:

  • Підручники
  • Навчальні посібники
  • Навчально-методичні посібники 

Викладачі кафедри здійснюють підготовку студентів також за заочною (дистанційною) формою навчання. Навчальні матеріали з більшості дисциплін розміщені на сайті Центру електронного навчання, що дозволяє студентам, зареєструвавшись у системі ЦЕН, вивчати їх у віддаленому доступі.

Практична підготовка

Формування повноцінного фахівця не можливе без практичної підготовки. Викладачі кафедри здійснюють керівництво навчальною загально-екологічною, навчальною ландшафтно-екологічною, виробничою, науково-виробничою та переддипломною практиками. Для забезпечення високої якості проходження практик викладачами розроблене методичне забезпечення, підготовлені до друку та видані відповідні методичні рекомендації.

Виховна робота

Виховна робота є невід’ємною складовою роботи кафедри: співробітники кафедри, що є кураторами академічних груп, регулярно проводять кураторські години, відвідують гуртожитки, беруть участь у культурно-масових заходах, що проводить інститут.