Меню Закрити

Наукова школа «Заповідна справа та екомережа»


Науковий куратор:

Максименко Надія Василівна, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри екологічного моніторингу та заповідної справи.

Рябенький Арсеній Вікторович,  доцент кафедри екологічного моніторингу та заповідної справи

Наукова школа «Заповідна справа та екомережа» розпочала своє формування з 2004 р., коли зусиллями проф. Некоса В.Ю. та доц. Максименко Н. В. було відроджено проведення Всеукраїнських наукових Таліївських читань. Вони присвячені пам’яті засновника природоохоронного руху в нашій країні приват-доцента Харківського університету Валерія Івановича Талієва. На сьогоднішній день вже проведено 15 конференцій, за матеріалами останніх 11-ти видається збірка статей «Охорона довкілля», архів якої розміщено на сайті ННІ екології (http://ecology.karazin.ua/vidannja/).

Активізація зусиль з розвитку наукової школи відноситься до 2011 року, коли наказом МОН України Харківський національний університет було призначено базовим вищим навчальним закладом з розробки Галузевого стандарту вищої освіти у галузі знань 0401 «Природничі науки», напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» за спеціальністю 8.04010606 «Заповідна справа», керівник робочої групи – завідувач кафедри моніторингу довкілля та природокористування  Максименко Н. В., члени робочої групи – доценти екологічного факультету Гололобова О. О., Кочанов Е. О., Некос А. Н. та Тітенко Г. В. Розроблений стандарт введено в дію наказом МОН України № 776 від 01 липня 2014 року.

З 2011 року кафедрою моніторингу довкілля та природокористування розпочато підготовку магістрів за спеціалізацією «Заповідна справа», перші випускники якої зараз працюють на об’єктах екомережі не лише в Україні, а і поза її межами (Горяінова В., Пономарьов М., Шевченко Г.).

Логічним продовженням стало відкриття у 2019 році набору на навчання у бакалавраті та магістратурі за освітно-професійною програмою «Заповідна справа».

Укладено низку договорів з заповідниками та національними парками про співробітництво, за якими студенти проходять практику та проводять дослідження на об’єктах ПЗФ Харківської, Донецької, Запорізької області та в Карпатах.

Наукова школа розвивається дослідженнями аспірантів під керівництвом проф. Максименко Н. В. У 2014 році захистив дисертацію аспірант кафедри моніторингу довкілля та природокористування Квартенко Роман Олексійович «Оптимізація територіальної організації регіональної  екомережі на ландшафтній основі (на прикладі Харківської області)», захистила дисертацію Шумілова Алла Вікторівна «Геоекологічні проблеми НПП «Слобожанський» та шляхи їх вирішення».

В рамках наукової школи проводяться дослідження під керівництвом доц. Гололобової О. О. та доц. Клєщ А. А. на об’єктах природно-заповідного фонду: НПП «Слобожанський», «Двурічанський», «Гомільшанські ліси»,  РЛП «Зуївський», «Сокольники-Помірки», заказників «Рязанова балка», «Кочетоцький», «Цикалове», «Кочетоцька лісова дача», «Мохначанський», «Скрипаївський», «Альошина балка» та інших.

Реалізовано у 2012-2013 р.р. НДР «Пошук шляхів оптимізації екологічної мережі Харківської області методами ландшафтно-екологічного планування» (№ ДР 0112U003714), що дало новий поштовх дослідженням. Після цього під керівництвом проф. Максименко Н.В. та доц. Кочанова реалізовано ряд робіт з розробки локальної екомережі адміністративних районів Харківської області.

Представники наукової школи Кочанов Е. О., Максименко Н. В. та Шумілова А. В. взяли участь у виконанні НДР за завданням Міністерства оборони України «Критерії попереднього вибору територій та об’єктів на землях військово-оборонної галузі з метою віднесення їх до складу природно-заповідного фонду України (“ЗЕМЛЯ-ЕКО”)» № ДР 0115U001016 (2015-2016 р. р.).

Отримано фінансування на 2016-2019 р.р. від Міжнародного Вишеградського фонду проекту «Політичні та економічні аспекти збереження біорізноманіття в країнах Вишеградської групи», під час якого європейськими фахівцями проводились тренінги зі студентами та викладачами в галузі розбудови екологічної мережі та розвитку заповідної справи на основі досвіду країн V4.

Протоколи засідань наукових семінарів наукової школи “Заповідна справа та екомережа”