Меню Закрити

Про кафедру

Посилання на презентацію магістерської програми “Заповідна справа”

ПОЛОЖЕННЯ про кафедру екологічного моніторингу та заповідної справи


Програма розвитку кафедри екологічного моніторингу та заповідної справи 


Кафедра екологічного моніторингу та заповідної справи – одна з трьох базових кафедр Навчально-наукового інституту екології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, які спільно здійснюють підготовку студентів  за спеціальністю 101-Екологія, освітньою програмою “Екологія” (бакалавр) та освітньо-професійною програмою «Екологія та охорона навколишнього середовища».

Історія кафедри екологічного моніторингу та заповідної справи (до 2013 р. – кафедра моніторингу, природокористування та попередження надзвичайних ситуацій) розпочалась у 2007 році зі створення в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна екологічного факультету (нині – ННІ екології).

Особливістю кафедри є розпочата у 2013 році підготовка магістрів і спеціалістів за спеціалізацією «Заповідна справа», яку студенти здобувають додатково до основної спеціальності. З 2019 року кафедрою розпочинається підготовка магістрів за освітньою програмою “Заповідна справа” спеціальності “Екологія”. Саме завдяки набутій кваліфікації випускники кафедри успішно працевлаштовуються в адміністраціях та наукових відділах об’єктів природно – заповідного фонду  –  заповідниках та національних парках. З 2022 року викладачі кафедри беруть участь у викладанні освітньої програми підготовки бакалаврів за спеціальністю 201 Агрономія.  Кафедра забезпечує навчання на третьому освітньо-науковому рівні підготовки доктора філософії (PhD) за спеціальностями  101 Екологія та 103 Науки про Землю.

Колектив кафедри – це дружня спільнота однодумців з високим рівнем підготовки і широким спектром наукових інтересів, до яких належить дослідження екологічних проблем в географії, ландшафтознавстві, лісівництві, сільському господарстві, ґрунтознавстві, метеорології тощо. Завдяки цьому на кафедрі успішно розвиваються ландшафтно-екологічні, агроекологічні, військово-екологічні, дендроекологічні, екометеорологічні, медико-екологічні та інші наукові напрямки.

Активна життєва позиція співробітників кафедри дозволяє успішно вести наукову, освітню і виховну роботу, підтримувати міжнародні зв’язки, брати участь та організовувати конференції, писати статті, навчальні посібники і підручники, але головне – бути у вирі подій у Навчально-науковому інституту екології та поза ним.

footer_motto