Меню Закрити

Про кафедру

ПОЛОЖЕННЯ про кафедру екологічного моніторингу та заповідної справи


Програма розвитку кафедри екологічного моніторингу та заповідної справи 


Кафедра моніторингу довкілля та природокористування – одна з трьох базових кафедр екологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, які спільно здійснюють підготовку студентів  за спеціальністю 101-Екологія, освітньою програмою “Екологія” (бакалавр) та освітньо-професійною програмою «Екологія та охорона навколишнього середовища».

Історія кафедри моніторингу довкілля та природокористування (до 2013 р. – кафедра моніторингу, природокористування та попередження надзвичайних ситуацій) розпочалась у 2007 році зі створення в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна екологічного факультету.

Особливістю кафедри є розпочата у 2013 році підготовка магістрів і спеціалістів за спеціалізацією «Заповідна справа», яку студенти здобувають додатково до основної спеціальності. З 2019 року кафедрою розпочинається підготовка бакалаврів і магістрів за освітньою програмою “Заповідна справа” спеціальності “Екологія”. Саме завдяки набутій кваліфікації випускники кафедри успішно працевлаштовуються в адміністраціях та наукових відділах об’єктів природно – заповідного фонду  –  заповідниках та національних парках.

Колектив кафедри – це дружня спільнота однодумців з високим рівнем підготовки і широким спектром наукових інтересів, до яких належить дослідження екологічних проблем в географії, ландшафтознавстві,лісівництві, сільському господарстві, ґрунтознавстві, метеорології тощо. Завдяки цьому на кафедрі успішно розвиваються ландшафтно-екологічні, агроекологічні, військово-екологічні, дендроекологічні, екометеорологічні, медико-екологічні та інші наукові напрямки.

Активна життєва позиція співробітників кафедри дозволяє успішно вести наукову, освітню і виховну роботу, підтримувати міжнародні зв’язки, брати участь та організовувати конференції, писати статті, навчальні посібники і підручники, але головне – бути у вирі подій на факультеті та поза ним.

footer_motto