Меню Закрити

Вітамо доцента Коваль Ірину Михайлівну з успішним захистом дисертації

Кафедра щиро вітає доцента Коваль Ірину Михайлівну з успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук на тему «Дендрохронологічні засади оцінювання соснових і дубових деревостанів України» за спеціальністю 06.03.03 «Лісознавство і лісівництво». Науковий консультант д.с.-г.н., професор Петро Іванович Лакида. Cпеціалізована вчена рада Д 26.004.09 у Національному університеті біоресурсів і природокористування України.
Бажаємо Вам здоров’я, щастя і нових наукових досягнень!