Меню Закрити

БАЛЮК СВЯТОСЛАВ АНТОНОВИЧ

доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри моніторингу довкілля та природокористування

baliuk (1)

Народився 27 серпня 1946 року на ст. Віледь Вілегодського району Архангельської області (Російська Федерація). З 1963 до 1967 р. навчався у Харківському технікумі зеленого будівництва. Закінчив факультет агрохімії і ґрунтознавства Харківського сільськогосподарського інституту ім. В. В. Докучаєва у 1973 р. Захистив кандидатську дисертацію за темою «Водно-сольовий режим темно-каштанових солонцевих грунтів Північно-Кримського зрошуваного масиву на фоні дренажу» (1979 р.). У 1996 р. захистив докторську дисертацію «Зрошувані чорноземи Лісостепу і Північного Степу України: оцінка стану, охорона і підвищення родючості».

З 1967 р. працює у ННЦ «Інститут ґрунтознавства і агрохімії ім. О. Н. Соколовського» на посадах лаборанта, старшого лаборанта, інженера, старшого інженера, провідного інженера, молодшого, старшого і провідного наукового співробітника, завідувача лабораторії, заступника директора з наукової роботи. З 2008 р. і донині – директор Інституту. З 1999 р. обраний членом-кореспондентом Національної аграрної академії наук України, з 2007 р. – академіком НААН України. З 2001 р. за сумісництвом – професор кафедри геоекології та конструктивної географії геолого-географічного факультету; з 2007 р. – професор кафедри моніторингу довкілля, природокористування та попередження надзвичайних ситуацій екологічного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна ( У 2008–2014 рр. виконував обов’язки завідувача кафедри).

Основні положення наукової діяльності викладено у 450 друкованих працях, 31 з яких опубліковано у закордонних виданнях, в тому числі 11 монографій, 3 підручники, 3 навчальні посібники, 15 авторських свідоцтв та винаходів, 89 нормативних документів.

Вчений започаткував свою наукову школу з питань екологоагромеліоративного ґрунтознавства, агроекології, охорони та родючості зрошуваних і солонцевих земель, екологічного нормування – підготовлено 7 кандидатів та 1 доктор наук. Член спеціалізованої вченої ради  Д 64.051.04 ХНУ ім. В. Н. Каразіна за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.

Лауреат Премії НААН України «За видатні досягнення в аграрній науці» (2004), Нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2006), Почесними відзнаками НААН України, Держводгоспу України (2006); знаком Пошани Міністерства аграрної політики України (2006); Почесними відзнаками «За заслуги» Держспоживстандарту України (2006), Харківської обласної ради «Слобожанська слава» (2010).

Наукові інтереси: Теоретичне і практичне обґрунтування закономірностей еволюції зрошуваних та солонцевих ґрунтів, агроекологічний моніторинг, стандартизація, метрологія та сертифікація в галузі ґрунтознавства, агрохімія та охорона ґрунтів, екологічне нормування антропогенного навантаження на ґрунтовий покрив.

Перелік курсів: Моніторинг довкілля; Чинники успішного працевлаштування; Наукова, освітня та рекреаційна діяльність на об’єктах ПЗФ.

Контактна інформація: вул. Чайковська,4.

Основні публікації