Меню Закрити

Вебінар у ННЦ ІГА імені О. Н. Соколовського

9 листопада 2020 року на базі Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» під егідою Продовольчої та Сільськогосподарської Організації Об’єднаних Націй (ФАО) відбувся науково-практичний вебінар: «Виробництво та застосування органічних та органо-мінеральних ґрунтополіпшувачів з метою стабілізації органічного вуглецю ґрунту». Вебінар проводився на онлайн платформі Zoom.

Представники кафедри моніторингу довкілля та природокористування проф. Максименко Н.В., доц. Гололобова О.О., ст. викл. Клєщ А.А. та аспірантка Бурченко С.В. взяли участь у його роботі. У рамках вебінару обговорено такі питання:

– гостра проблема сучасного гумусового стану ґрунтів України;

– виробництво та економічна ефективність застосування ґрунтополіпшувачів з метою стабілізації органічного вуглецю у ґрунті;

– трансформація органічного вуглецю та зміни параметрів показників родючості ґрунту під впливом застосування новітніх ґрунтополіпшувачів;

– особливості моніторингу емісії СО2 з ґрунту в контексті секвестрації органічного вуглецю.

Представлені доповіді розкрили можливості подальшої співпраці кафедри з ННЦ «Інститут ґрунтознавства і агрохімії імені О.Н. Соколовського» у виконанні НДР проекту 01.01.03.01.Ф. Наукові засади нормування меліоративних навантажень на ґрунтовий покрив, прогнозування та сталого управління ґрунтовими ресурсами зрошуваних, вилучених зі зрошення та солонцевих земель для забезпечення гармонізації продуктивних та екологічних функцій за темою: «Інноваційні підходи до експлуатації ґрунтів в умовах урболандшафту» (керівник проф. Максименко Н.В., відповідальний виконавець доц.. Гололобова О.О.).