Меню Закрити

Аспірантура

Випускники кафедри моніторингу довкілля та природокористування освітньо-кваліфікаційного рівня магістр мають можливість продовжити навчання та
проведення науково-дослідних робіт в аспірантурі на екологічному факультеті Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
Підготовка аспірантів здійснюється за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.
Високі стандарти підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації
, надаючи можливість проведення науково-дослідних робіт та написання дисертацій в аспірантурі та докторантурі.
До  наукового  керівництва  аспірантами  залучені професори та доценти кафедр екологічного факультету, зокрема д. с.-г. н., Балюк С. А.,
к. геогр. н. Максименко Н. В.
       Наразі в аспірантурі навчається 10 аспірантів стаціонарної і заочної форм навчання.