Меню Закрити

Навчання

Кафедра забезпечує підготовку викокваліфікованих фахівців у галузі екології та природоохоронної діяльності:

– бакалаврів за напрямом підготовки 101 «Екологія» та 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»;

– спеціалістів 101 «Екологія» та магістрів за спеціальністю 101 «Екологія» та 8.070801 «Екологія і охорона навколишнього середовища».

Підготовка магістрів та спеціалістів на кафедрі здійснюється за спеціалізацією «Заповідна справа». Навчально-методичний та науковий потенціал кафедри забезпечує високий рівень знання наукових принципів заповідної справи, її правових засад в Україні і світі, організаційних, управлінських та інших основ заповідної справи. Спеціалізація синтезує теоретичні та практичні питання збереження та відновлення природних комплексів і їх компонентів на територіях та об’єктах екологічної мережі. Належне місце у підготовці відведене аналізу практичних питань організації природоохоронних територій різних категорій, забезпеченню режиму їх охорони, методам та практиці ведення наукової, рекреаційної, освітньо – виховної та інших видів діяльності в межах природно-заповідного фонду України.