Меню Закрити

Навчання

Кафедра забезпечує підготовку викокваліфікованих фахівців у галузі екології та природоохоронної діяльності:

– бакалаврів за спеціальністями 101 «Екологія» освітньо-професійна програма «Екологія» та  201 «Агрономія» освітньо-професійна програма «Агроменеджмент та цифрові технології в агробізнесі»;

– магістрів за спеціальністю 101 «Екологія» освітньо-професійні програми «Екологія і охорона навколишнього середовища» та «Заповідна справа»;

– докторів філософії (PhD) за спеціальностями 103 «Науки про Землю» та 101 «Екологія»

Навчально-методичний та науковий потенціал кафедри забезпечує високий рівень знання наукових принципів заповідної справи, її правових засад в Україні і світі, організаційних, управлінських та інших основ заповідної справи. Спеціалізація синтезує теоретичні та практичні питання збереження та відновлення природних комплексів і їх компонентів на територіях та об’єктах екологічної мережі. Належне місце у підготовці відведене аналізу практичних питань організації природоохоронних територій різних категорій, забезпеченню режиму їх охорони, методам та практиці ведення наукової, рекреаційної, освітньо – виховної та інших видів діяльності в межах природно-заповідного фонду України.