Меню Закрити

Студентська наукова робота

На кафедрі моніторингу довкілля та природокористування з метою залучення талановитої студентської молоді до науково-дослідної роботи створено студентський науковий гурток. Під патронатом співробітників кафедри студенти-члени гуртка виконують наукові дослідження у галузі загальної екології, моніторингу довкілля, раціоналізації природокористування, заповідної справи тощо. Зокрема, сфера наукового пошуку студентства охоплює таку тематику:

  • Моніторинг екологічного стану компонентів і комплексів довкілля
  • Оцінка стану територій та об’єктів ПЗФ. Формування екологічної мережі
  • Агроекологія
  • Екологічна метеорологія і екологія атмосферного повітря
  • Медико-екологічні дослідження
  • Ландшафтно-екологічні дослідження
  • ГІС-моделювання територій для екологічних потреб

Студенти-члени наукового гуртка кафедри щорічно приймають участь у регіональних, всеукраїнських та міжнародних конференціях, публікуючи наукові тези та статті у збірках наукових праць, в тому числі у фахових журналах.

Результатом тісної взаємодії обдарованих студентів з їх науковими керівниками є виховання кафедрою переможців університетських, регіональних та всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт, призерів фахових олімпіад, стипендіатів.


Інформація про стан та здобутки студентського наукового гуртка кафедри моніторингу довкілля та природокористування