Меню Закрити

Практики

Загально-екологічна практика студентів 1 курсу денного відділення та 2 курсу заочного покликана сформувати у студентів чітке уявлення про структуру і функціональні особливості всіх природних компонентів  довкілля, а саме: геологічного фундаменту, геоморфологічної будови та рельєфу території, ґрунтів, рослинного і тваринного компоненту, метеорологічних характеристик атмосферного повітря та водного середовища.  Практика закріплює знання, отримані студентами впродовж аудиторного навчання, що передує практиці . Проведення практики здійснюється в польових умовах шляхом виїзду студентів на територію лісостепової зони України у Харківській області. Базою практики виступає спортивно-оздоровчий табір «Фігуровка» ХНУ імені В.Н. Каразіна, а студенти заочного відділення польову частину практики проходять у передмісті Харкова. Тривалість практики складає 4 тижні, під час яких студенти виконують практичні роботи, пишуть звіт і захищають його.


Ландшафтно-екологічна практика студентів 2 курсу денного відділення та 3 курсу заочного закріплює знання з комплексних дисциплін, а саме: «Ландшафтна екологія», «Загальна екологія та неоекологія», «Нормування антропогенного навантаження на природне середовище», «Геохімія довкілля», «Екологічна токсикологія та біоіндикація». Саме тому практика складається з двох етапів. Перший проводиться в межах Харківської області, де студенти здійснюють польові дослідження ландшафтного сегменту, геохімічного та токсикологічного блоків. На другому, виїзному етапі практики студенти знайомляться з особливостями функціонування гірських ландшафтів. Проводиться цей етап в Українських Карпатах на території  гірської системи Горгани. Тривалість практики складає 4 тижні. Студенти на обох етапах виконують практичну роботу, результати якої покладені в основу звіту і захищаються на підсумковій конференції.

Програма ландшафтно-екологічної практики


Виробнича складова практичної підготовки екологів присутня і на бакалаврському і на магістерському рівні у якості виробничої, науково-виробничої та переддипломної практик. Головною метою виробничих практик разом із набуттям професійних навичок, є адаптація до роботи у трудовому колективі, пізнання рівня своїх професійної компетентності і формування студента як цілісної кваліфікованої особистості. Проводиться ця практика на базі науково-дослідних установ (ННЦ «Інститут ґрунтознавства і агрохімії імені О.Н. Соколовського НААНУ, Укр. НДІ лісового господарства та агролісомеліорації ім. Висоцького), управлінських структур (Департамент екології та природних ресурсів ХОДА, Державні екологічні інспекції в областях України), на підприємствах, тощо. Результатом практики є звіт, який захищається студентом на підсумковій конференції та становить складову дипломної роботи. Переддипломна практика, крім того, має на меті доопрацювання експерименту, аналіз та узагальнення його результатів та завершення кваліфікаційної роботи. Підсумком переддипломної практики є виступ на засіданні кафедри із доповіддю.

Методичні рекомендації до проведення практики

Щоденник практики