Дисципліни, що викладаються на кафедрі

Дисципліни підготовки бакалавра

 1. Метеорологія і кліматологія
 2. Ландшафтознавство
 3. Ландшафтна екологія
 4. Планування експериментальних досліджень
 5. Картографічне забезпечення екологічних досліджень
 6. Нормування антропогенного навантаження на НС
 7. Екологічна безпека
 8. Моніторинг довкілля
 9. Міжнародне та національне екологічне право
 10. ГІС
 11. Методи вимірювання параметрів НС (Модуль «Картографічний метод)
 12. Організація управління в екологічній діяльності
 13. Ландшафтно-екологічне планування з основам ландшафтного дизайну
 14. Екологічні наслідки природних та антропогенних катастроф
 15. Медична екологія та ендоекологія
 16. Екологічний туризм
 17. Основи екологічного ризику
 18. Вступ до спеціалізації «Заповідна справа»
 19. Основи ландшафтного дизайну 

Міжфакультетська дисципліна 

 1. Основи ландшафтного дизайну

Дисципліни підготовки магістра

 1. Глобальні проблеми сучасності
 2. ГІС в екології
 3. Чинники успішного працевлаштування за фахом
 4. Нормування антропогенного навантаження (для ЕГХНГ)

Дисципліни за спеціалізацією «Заповідна справа»

 1. Формування екомережі
 2. Ландшафтне планування заповідних територій
 3. Екологія лісу з основами лісознавства
 4. Наукова, освітня та рекреаційна діяльність на об’єктах ПЗФ
 5. Political and economic aspects of biodiversity conservation in V4 countries
 6. Правові основи заповідної справи

Курсові роботи

 1. Курсова “Вчення про довкілля” (з 5-ти дисциплін, у т.ч.”Метеорологія та кліматологія””Ландшафтознавство”)
 2. Курсова “Екологічні проблеми і шляхи їх вирішення” (з 3-х дисциплін, у т.ч. “Нормування. антропогенного навантаження на НС“)
 3. Курсова “Моніторинг та експертиза стану довкілля” (з 3-х дисциплін, у т.ч. “Моніторинг довкілля”, “Міжнародне та національне екологічне право”)