Про кафедру


Кадровий склад Новини Фотогалерея


Кафедра моніторингу довкілля та природокористування – одна з трьох базових кафедр екологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, які спільно здійснюють підготовку студентів  за освітнім напрямом «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» та спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища».

Історія кафедри моніторингу довкілля та природокористування (до 2013 р. – кафедра моніторингу, природокористування та попередження надзвичайних ситуацій) розпочалась у 2007 році зі створення в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна екологічного факультету.

Особливістю кафедри є розпочата у 2013 році підготовка магістрів і спеціалістів за спеціалізацією «Заповідна справа», яку студенти здобувають додатково до основної спеціальності. Саме завдяки цьому випускники кафедри успішно працевлаштовуються в адміністраціях та наукових відділах об’єктів природно – заповідного фонду  –  заповідниках та національних парках.

Kahedra-2015

Колектив кафедри – це дружня спільнота однодумців з високим рівнем підготовки і широким спектром наукових інтересів, до яких належить дослідження екологічних проблем в географії, ландшафтознавстві,лісівництві, сільському господарстві, ґрунтознавстві, метеорології тощо. Завдяки цьому на кафедрі успішно розвиваються ландшафтно-екологічні, агроекологічні, військово-екологічні, дендроекологічні, екометеорологічні, медико-екологічні та інші наукові напрямки.

Активна життєва позиція співробітників кафедри дозволяє успішно вести наукову, освітню і виховну роботу, підтримувати міжнародні зв’язки, брати участь та організовувати конференції, писати статті, навчальні посібники і підручники, але головне – бути у вирі подій на факультеті та поза ним.

footer_motto